ลองเข้ามาอ่าน Logistics Blog
ของเราสิคะ

หน้าแรก โปรแกรมคลังสินค้า | โปรแกรมขนส่ง | โปรแกรมคลังอะไหล่ /วัสด| บริการSoftware | ลูกค้า | ติดต่อ | ผังเว็บไซด์ | ข่าวอัพเดท | Logistics Minute | การขอ BOI | โปรโมชั่น

 
 
  Barcode ?  
บาร์โค้ด หรือ รหัสแท่ง คือ ระบบสัญญาลักษณ์ หรือเครื่องหมายประจำตัวสินค้าแทนเลขรหัส โดยทั่วไปจะเป็นภาษาสากลสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อสื่อความหมายหรือบ่งบอกถึงข้อมูลที่ต้องการ เช่น ประเทศผู้ผลิต , บริษัทผู้ผลิต, ชนิดของสินค้า ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ทางผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้เอง
........................................................................................................................

  Death Stock :
หมายถึงสินค้าที่อยู่ในคลังตั้งแต่รับสินค้าเข้ามาแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวเข้าหรือออกจากคลังเลย ในความหมายที่แท้จริงคือสินค้าที่สั่งเข้ามาและขายไม่ได้ หรือลืมหยิบออกไป ทั้งสองกรณีสินค้าก็ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ปกติโดยทั่วไปทุกบริษัทจะกำหนดเวลาที่สินค้าอยู่ในคลังของตนว่าหากเกินกว่าเวลาที่ตั้งไว้เช่น 2 ปี ให้ถือว่าสินค้านั้นเป็น "Death Stock"

ตัวเลขจาก Death Stock นำมาทำอะไร
หากใช้โปรแกรมบริหารคลังสินค้า ( WMS เช่น Kasco WMS ) ตัวระบบจะสามารถออก Report สินค้าที่เป็น Death Stock ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น Sale นำสินค้าดังกล่าวออกมาทำกิจกรรมต่างๆต่อไป
........................................................................................................................

  FiFo Picking:
ในกรณีที่สินค้ามีการกำหนดวันหมดอายุหรือวันรับสินค้าเข้า โปรแกรมคลังสินค้าจะสามารถสั่งงาน การหยิบสินค้าแบบ FiFo Pickingได้ โดยระบบ จะเรียงลำดับรายการสินค้าที่เก็บตาม Location ต่างๆ ตามวันหมดอายุหรือวันที่รับสินค้าเข้า ร่วมกับเงื่อนไขอื่นๆที่ผู้ใช้กำหนดเพิ่มเติม เพื่อป้องกันปัญหาสินค้าหมดอายุ เช่น สินค้าประเภทยา หรือ ประเภทสินค้าบริโภค อาหาร และเคมีภัณฑ์  
........................................................................................................................
  Cross dock :
การส่งสินค้าผ่านคลังเป็นการถ่ายสินค้าเพื่อลดระยะเวลาการเก็บของไว้ในคลัง เมื่อสินค้าเข้ามาจำนวนมากๆก็จะถูกแยกให้เป็นส่วนย่อยทันทีแล้วส่งไปยังลูกค้า ซึ่งในทางปฎิบัติสินค้ายังไม่ได้เข้าคลังเลย

ตัวอย่างคลังสินค้าที่ใช้ Cross Dock
ได้แก่คลังสินค้าประเภท DC (Distribution Center) เช่น DC Tesco Lotus อ.วังน้อย จ. อยุธยา
........................................................................................................................


                                                                                                                                                                    2004-2008 by kascoit.com All Rights Reserved.